Beter bedrijfsresultaat? Actief managen van de supply chain risicos

Bedrijven die actief hun risico's in de supply chain managen, kunnen hun bedrijfsresultaat met 14% verhogen ten opzichte van de concurrentie. Door bijvoorbeeld meer kortlopende productvariaties te lanceren, hogere voorraden aan te houden , nauwer samen te werken met een kleinere groep leveranciers en meer uit te besteden, zijn bedrijven beter in staat te voldoen aan de wensen van de veeleisende consument. Dit blijkt uit internationaal onderzoek van Roland Berger Strategy Consultants.

Risico's en cash

Als bedrijven succesvol en concurrerend willen blijven én daarnaast willen inspelen op de behoeften van de klant moeten ze actief de risico’s managen in de supply chain. “Het risico niveau in de waardeketen is een kritische factor in het optimaliseren van de prestaties,” aldus Alexander Belderok, partner bij Roland Berger in Nederland. “Dus bedrijven die hun omzet en winst willen verhogen, moeten actief de supply chain risico's managen. De complexiteit in de waardeketen zal toenemen; een toename van de voorraden en de uitstaande vorderingen. Bredere portfolio's en kortere levenscycli verhogen de behoefte aan voorraden. Bedrijven die hogere risico's accepteren hebben vaak een langere kasconversiecyclus. Het nemen van meer risico’s om het bedrijfsresultaat te verhogen, vereist dus meer bedrijfskapitaal.”

supply chain

Minder toeleveranciers

Niet alleen de hoeveelheid voorraad kan worden aangepast, ook het herzien van de hoeveelheid leveranciers is een manier van supply chain management waarmee de resultaten te verhogen zijn. Belderok: “Door terug te vallen op een kleinere groep leveranciers stelt het bedrijf zich afhankelijk en kwetsbaar op, maar het bedrijf blijft flexibel en kan sneller reageren op de wensen van de consumenten.”

… en meer uitbesteden

Bedrijven kunnen ook flexibeler worden door meer uit te besteden, zoals activiteiten binnen R&D of productie. Echter dit maakt de waardeketen complexer. Belderok: "Een wereldwijd en goed ontwikkeld netwerk brengt hogere risico’s met zich mee, maar kan van vitaal belang zijn in het bouwen van een sterkere internationale aanwezigheid en het dichter bij de klant komen. Bedrijven moeten een holistische blik hebben en flexibel zijn om risico’s te kunnen nemen. Een bedrijf dat toezicht houdt op de leveranciers, fabrikant, groothandel, retailer en consument én de transparantie tussen al deze partijen kan waarborgen, is in staat supply chain risico’s op het juiste niveau in te schatten en te managen,” aldus Belderok.

Over het onderzoek

Roland Berger voerde het onderzoek uit in samenwerking met de Universiteit van Hochenheim en het Zwitserse Federale Instituut voor Technologie. In het totaal werden 274 internationale productiebedrijven onderzocht en gecombineerd met meer dan 20 interviews met top bestuursleden.