Flexibiliteit in magazijnen - forum 2012

Aankomende 17 april 2012 zal het nieuwe seminar van het Material Handling Forum plaatsvinden. Thema van dit alweer derde seminar luidt "Flexibiliteit in magazijnen".

Basis voor dit uiterst interessante onderwerp is het onderzoek naar de trends voor de komende 10 jaar en de logistieke consequenties die ze hebben. Want met globalisering, verkorting van de lifecycle van producten èn de snel veranderende consumenteneisen, neemt de noodzaak naar logistieke flexibiliteit toe. Meer dan ooit moeten fabrikanten en leveranciers in staat zijn snel te reageren op wisselende vragen naar volume en producten.

Flexibiliteit is het vermogen om je aan te passen in veranderende omstandigheden. Een actueel onderwerp als gevolg van de dynamiek in Supply Chains. Globalisering en enorme groei zijn sprekende voorbeelden. Dit vraagt om een andere vorm van samenwerking tussen logistieke bedrijven en hun leveranciers.

Het seminar zal plaatsvinden op het terrein van de Technische Universiteit te Eindhoven. De dag zal aanvangen met presentaties van onder andere Ir. Rutger Vlasbom over de "relatie tussen flexibiliteit en automatisering", Prof. Dr. René de Koster over "Flexibiliteit is mensenwerk" en Jennifer Beuth over "Efficient and sustainable warehouse processes using Lean Methods". Voorts wordt in een aantal praktijkcases getoond hoe bedrijven om kunnen gaan met variabiliteit in orders, leveranciers, personeel en andere resources.

flexibele magazijnen

Material Handling Forum

Het MHF is in maart 2011 opgezet door de Stichting Logistica en de Erasmus Universiteit als een brug tussen het bedrijfsleven en de universitaire onderzoekswereld. Industrie en wetenschap moeten elkaar vinden op de belangrijkste innovatiethema’s via de website www.rsm.nl/mhf, seminars en netwerkbijeenkomsten. Leden krijgen onder meer 50% procent korting op seminarbezoeken, gratis toegang tot netwerkbijeenkomsten en het discussieforum.

Links

Brochure Flexibiliteit in Magazijnen (pdf)

Inschrijfformulier seminar

Interne links

Magazijninrichting