Magazijnen beter af met duurzame houten pallets

Wie maatschappelijk verantwoord wil ondernemen en duurzame kwaliteit zoekt, kiest voor houten pallets en verpakkingen. Hout is dé duurzame natuurlijke grondstof bij uitstek. Niet voor niets is 95% van alle pallets van hout.

houten pallets

De voordelen van hout op een rijtje

Hout vermindert de CO2-uitstoot

Bossen halen CO2 uit de lucht en produceren zuurstof. Ook duurzaam beheerde productiebossen. Voor alle bomen die gekapt worden, worden er steeds voldoende bijgeplant: hout is een eeuwig vernieuwbare grondstof. De ‘productie’ van hout is daardoor positief voor het milieu en onuitputtelijk. Dit in tegenstelling tot de productie van kunststof alternatieven waarvoor fossiele, eindige brandstoffen worden gebruikt die CO2 uitstoten.

Hout is herbruikbaar

Houten pallets hebben een lange levenscyclus, wat het milieuvriendelijke karakter versterkt. Ze zijn repareerbaar en regenereerbaar. Hout past perfect in het ‘cascademodel’, ofwel de ladder van Lansink: het wordt eerst voor hoogwaardige toepassingen gebruikt en aan het eind van de levensduur gaat het als biomassa de verbrandingsoven in. Kortom: houten pallets kunnen heel lang hergebruikt worden en leveren nauwelijks afval op. Ook de milieubelasting bij de afvalverwerking werkt in het voordeel van hout. Houten verpakkingen hebben een negatieve klimaatemissie omdat bij verbranding van hout CO2-neutrale elektriciteit wordt geproduceerd. Ze zijn daardoor goedkoop in de verwerking aan het eind van de keten. Een kunststof pallet is duurder in de afvalverwerking.

Hout is sterk

Houten pallets zijn heel sterk en geven van nature mee. Ze kunnen tegen een stootje. Alternatieve materialen zoals kunststof breken makkelijker. Het is wel mogelijk een kunststof pallet sterker te maken, maar daarvoor zijn toevoegingen nodig die de pallet ook duurder en zwaarder maken. Zo’n samengestelde pallet (bijvoorbeeld met aluminium randen) is bovendien niet goed als afval te verwerken.

Hout is hygiënisch

Onderzoekers uit Denemarken, Duitsland en Zwitserland hebben verschillende houtsoorten onderzocht op bacterievorming en vergeleken met bacterievorming op kunststof oppervlakten. De resultaten tonen dat hout net zo hygiënisch is als plastic, soms zelfs hygiënischer. Bacteriën dringen niet door de oppervlakte heen en hogedrukreiniging met koud water is een effectieve manier van reinigen. In opdracht van de EPV heeft ook Stichting Hout Research (SHR) onderzoek uitgevoerd naar het hygiënisch gedrag van houten pallets in vergelijking met kunststof pallets. Er bleek geen duidelijk verschil tussen hout en kunststof, wel bestaat bij kunststof pallets het gevaar op versterkte verontreiniging door de voor kunststof specifieke constructie. Bronnen: www.shr.nl, www.timcon.org

Hout is brandveiliger

Het komt wellicht verrassend over, maar houten pallets leveren in een opslagruimte aanzienlijk minder brandrisico’s op dan kunststof pallets. Uit onafhankelijke tests blijkt bijvoorbeeld dat kunststof pallets sneller vlam vatten dan houten pallets. Het vuur verspreidt zich vervolgens veel sneller onder kunststof pallets, die gaan smelten. Houten pallets branden voorspelbaarder, de brandweer kan er beter op reageren. Bron: www.timcon.org

Hout heeft geen verpakkingenbelasting

Houten pallets en verpakkingen zijn van de verpakkingenbelasting uitgezonderd, omdat zij een positieve milieudruk hebben.

Hout is op alle aspecten gunstig voor het milieu

In opdracht van EPV heeft TNO een milieugericht vergelijkend onderzoek verricht tussen houten en kunststof pallets. Als onderzoeksmethode gebruikte TNO de ‘life cycle analysis’, waarbij het product wordt gevolgd vanaf het winnen van de benodigde grondstoffen tot en met het verwerken van de restanten.

Zowel qua grondstof- en energieverbruik als emissies naar lucht en water en hoeveelheid finaal afval scoort de houten pallet gunstiger voor het milieu dan de kunststof pallet. Bron: studie houten pallets/kunststof pallets van TNO

Artikel bron: De Nederlandse Emballage- en Palletindustrie Vereniging - EVP
Website: www.evp.nl

palletstelling magazijnBent u ook op zoek naar duurzame oplossingen voor uw bedrijf? Begra heeft zo nu en dan gebruikte houten pallets op voorraad.

Een nog duurzamere keuze is het gebruik maken van gebruikte pallets. Daarmee bespaart u gelijk op de kosten. Het feit dat deze pallets reeds eerder gebruikt zijn, neemt niet weg dat ze van prima kwaliteit zijn en nog geruime tijd mee kunnen.

Zowel onze gebruikte als nieuwe pallets zijn onder andere perfect inzetbaar in combinatie met onze palletstellingen. Mocht u op zoek zijn naar afwijkende palletafmetingen, dan kunnen nieuwe of gebruikte vlonders wellicht ook een uitkomst bieden, maar uiteraard kunt u altijd, geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.