NEN-seminar 2012 - Ergonomics meets PPE

Aanstaande 20 november 2012 organiseert NEN het seminar ‘Ergonomics meets PPE’. Tijdens deze middag staan de ontwikkelingen en de toegevoegde waarde van ergonomie in relatie tot persoonlijke beschermingsmiddelen centraal. Daarnaast wordt ingegaan op de Europese regelgeving en trends op het gebied van arbo, veiligheid en gezondheid.

De samenleving wordt steeds multicultureler en de grenzen staan open er is meer differentiatie in maatvoering. Ergonomie krijgt steeds meer waarde en wordt vooraf in ontwerpen al meegenomen. Ook in normalisatie krijgt keuze, toepassing en (draag)comfort een prominentere rol.

Onderwerpen

De verschillende sprekers gaan in op de volgende onderwerpen:

  • Ontwikkelingen in normalisatie op het gebied van keuze, toepassing en (draag)comfort, uitgaande van verschillende pasvormen;
  • Praktijkvoorbeelden gericht op hoofdbescherming, ademhalingsmasker en toepassingen in de markt;
  • Innovaties op gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen, comfort en ergonomie in beschermende weefsels en kleding en welke rol normen daarbij spelen;
  • Ontwikkelingen en trends op het gebied van Europese regelgeving, Arbo en de interne markt.

Datum: 20 november 2012
Tijd: 13.00 – 17.00 uur
Plaats: NEN, Antarticazaal, Vlinderweg 6, Delft
Deelname: € 88,00

Voor wie?

De bijeenkomst is voor ergonomen, arbo adviseurs, veiligheidskundigen, arbeidshygienisten, verstrekkers van PBM, inkoop PBM, preventiemedewerkers, (commissie)leden van werkgroepen van de Persoonlijke beschermingsmiddelen en Platform Ergonomie.

Meer informatie

Meer informatie over deze dag is ook te vinden op de website.

Zie ook

Veiligheidsartikelen magazijn