Social media in de logistiek

Ook in de logistieke sector gaat social media een steeds belangrijkere rol spelen. De uitdaging ligt hem vooral in het sneller informeren en leveren, een perfecte service bieden en de juiste partners vinden. Om deze reden heeft de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland landelijk onderzoek gedaan naar het gebruik van social media onder ondernemers in de logistieke sector. Doel van het onderzoek was meer inzicht krijgen in waar logistieke ondernemers in welke sector specifiek tegenaan lopen.

Wie wil investeren in klantrelaties kan nauwelijks meer om social media heen. Ondernemers worden  steeds meer op de proef gesteld doordat klanten steeds sneller handelen via het internet. Er moet steeds sneller worden gereageerd om toegevoegde waarde te leveren in het logistieke proces.Het eigen netwerk goed organiseren en benutten om kansen te pakken, is dan een eerste vereiste. En social media is hiervoor een uitstekend middel.

Resultaten

Van de ruim 600 ondervraagde ondernemers binnen de logistieke keten maakt 46%  gebruik van social media in de bedrijfsvoering. Voor een kleine meerderheid (54%) is de inzet hiervan nog een stap te ver. Ter vergelijking: Een ander onderzoek van Pondres Social Marketing onder 617 bedrijven uit diverse sectoren wees uit dat bijna 66% gebruik maakt van social media. Een aanzienlijk hoger percentage dus.

logistiek social media

Als belangrijkste reden om social media niet te gebruiken noemen logistieke ondernemers dat ze er nog onvoldoende het nut van inzien (40%), of omdat ze over onvoldoende kennis beschikken (36%).
Tevens bleek dat zeven van de tien logistieke ondernemers social media inzet voor het opbouwen van de naamsbekendheid en om relaties op te bouwen en te onderhouden. Zo’n 40% gebruikt het om nieuwe ideeën op te doen. Bij één op de vijf ondernemers wordt social media ingezet om nieuwe medewerkers te werven, maar ook om samenwerkingspartners te vinden en als (klanten)service.
Voor direct sales zien ondernemers minder toegevoegde waarde. Ongeveer één op de drie ondernemers in de logistiek zegt nog geen concrete resultaten te hebben behaald met social media. Een ruime meerderheid ziet wel effecten. De meeste ondernemers zeggen door het gebruik van social media meer bekendheid (41%) en meer relaties te hebben gekregen (35%). Bijna 30% is door social media geïnspireerd tot nieuwe ideeën en één op de acht heeft door social media extra opdrachten binnengehaald.

Logistieke ondernemers verwachten dat social media de kopende vijf jaar in ieder geval effect zal hebben op de verkoop/marketing (44%). Ook geven veel ondernemers aan dat het invloed zullen hebben op de klantenservice (40%) en op samenwerking (39%). Ook op het gebied van innovatie verwacht één op de drie ondernemers (zeer) veel effect.

Conclusie

Zakelijke dienstverleners gebruiken social media relatief veel voor de naamsbekendheid en het vinden van samenwerkingspartners. Voor productiebedrijven zijn kennisvergaring (nieuwe ideeën) en het werven van medewerkers belangrijke doelstellingen. Vervoerders gebruiken social media vooral als netwerkkanaal.

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat grotere bedrijven meer resultaat behalen dan de kleinere bedrijven. Van de bedrijven met 2-10 werknemers heeft de helft nog geen zichtbaar resultaat geboekt. Het zijn vooral de grotere bedrijven die de komende jaren hoge verwachtingen hebben van social media. Effecten worden vooral verwacht op het gebied van verkoop/marketing, klantenservice en innovatie. Kleinere bedrijven zijn terughoudender. Opvallend (maar ook wel begrijpelijk) is dat relatief veel zpp’ers/eenmansbedrijven effecten verwachten op het gebied van samenwerking.

Meer informatie

Kamer van koophandel zuidwest-nederland

Download hier het volledige rapport