Trots op een nieuwe FD Gazelle

FD Gazellen
We zijn trots dat we als Begra Group in 2020 wederom een FD Gazelle award in ontvangst hebben mogen nemen in de omzetklasse groot (omzet €10 mln. of meer). Ook zusterbedrijf BR Products was dit jaar wederom geselecteerd. Begra Group bestaat uit onderstaande bedrijven;

- Begra Magazijninrichting
- Safety Support
- Logirent
-
Magazijnplein B.V.
-
Qshop
- AVM
- Begra Service

Ondanks Covid-19 verwachten wij dat deze groei zich in het restant van 2020 en het verloop van 2021 zal doorzetten.

Criteria
Wij hebben deze award ontvangen omdat we met de Begra Group over de laatste drie boekjaren een onafgebroken en gezonde omzetgroei van minimaal 20% hebben laten zien. Daarnaast zijn de aanwas van nieuwe FTE’s én winstgevendheid ook meegewogen.Lees hier de criteria voor een FD Gazellle Award.

FD Gazellen


Ambitie:
Deze award benadrukt onze positie in de markt. Het onderstreept dat we goed op weg zijn om onze ambitie waar te maken:  erkend worden als meest toonaangevende en complete magazijninrichter voor Nederland en België.

Om dit voor elkaar te krijgen werken we elke dag hard aan onze algehele dienstverlening. De vijf pijlers van onze organisatie: kwaliteit, communicatie, snelheid, betrouwbaarheid en afspraken nakomen staan hierbij centraal. Verbetering van deze kernwaarden is een continu proces waarbij we graag luisteren naar de mening van onze klanten. Onder andere via de online klantreviews kijken we waar onze verbeterkansen liggen en gaan ermee aan de slag. Alle opmerkingen en onze vervolgacties daarop zijn online in te zien: https://www.kiyoh.nl/begra_magazijninrichting_bv_/

Bedankt:
Betrouwbare klanten, kwalitatieve leveranciers en betrokken collega’s zijn de basis voor de positieve ontwikkelingen die wij als organisatie meemaken. Het behalen van deze award is voornamelijk aan jullie te danken. Wij willen eenieder die hieraan bijdraagt dan ook hartelijk danken voor dit gezamenlijke succes en hopen ook in de toekomst op jullie steun en inzet te mogen rekenen.

Mocht je meer willen lezen over onze visie en missie, ook deze staat online:
https://www.begra.nl/over-begra/visie-en-missie-p5088-nl.html

Voor meer informatie over de FD Gazellen awards kun je hier terecht:
https://fd.nl/dossier/fd-gazellen