Beleidsverklaring EHS

Environmental Protection (milieu), Health (gezondheid en welzijn) en Safety (veiligheid).

Begra Magazijninrichting BV committeert zich aan het voortdurend beschermen van het milieu, het minimaliseren van veiligheidsrisico’s van haar medewerkers, relaties en omgeving en het bevorderen van de gezondheid en welzijn op de werkvloer.

Het management van Begra Magazijninrichting BV streeft naar optimale arbeidsomstandigheden voor haar personeel en personeel van derden. Wij laten ons hierbij leiden door onze EHS richtlijnen, onze sociale verantwoordelijkheid, wet- en regelgeving en de behoeften van onze klanten o.a. uitgedrukt in certificeringsnormen. Wij zijn van mening dat een goed EHS beleid een belangrijke bijdrage kan leveren aan ons bedrijf. Daarom commiteren wij ons aan continuerende en kostenbesparende verbeteringen, zoals minimalisatie van veiligheidsrisico’s, voorkoming van vervuiling en besparing van middelen.

Dit doen wij door de volgende richtlijnen te volgen:

  • Bescherming van het milieu en de gezondheid en veiligheid van medewerkers, relaties en omgeving zijn belangrijker als kostenbesparingen welke leiden tot onaanvaardbare risico’s.
  • Medewerkers voorzien van een goede en veilige werkomgeving, juiste machines, gereedschappen en systemen welke veiligheidsrisico’s minimaliseren.
  • Opleiden en trainen van medewerkers om veiligheidsrisico’s te minimaliseren.
  • Doelstellingen ter vermindering van veiligheidsrisico’s van medewerkers en milieubelasting vastleggen en controleren.
  • Procedure(s) opstellen en implementeren om de voortgang van onze doelstellingen te controleren en op te reageren.
  • Deze richtlijnen met onze medewerkers te communiceren, hen zich aan ons beleid te laten committeren en hun te informeren over de voortgang van de doelstellingen.

beleidsverklaring EHS

Beleid en doelstellingen op het gebied van EHS zijn door het management van Begra in samenwerking met een extern adviesbureau vastgelegd in een KAM-handboek conform ISO 9001 en ISO 14001 bepalingen. Het KAM-beleid van Begra Magazijninrichting BV is gepubliceerd op onze website. De ISO 9001 en ISO 14001 certificaten van Begra Magazijninrichting BV liggen ter inzage bij Begra Magazijninrichting BV.

Jaarlijks worden doelstellingen op het gebied van EHS en ISO vastgesteld door het management van Begra Trading. Deze doelstellingen worden periodiek bewaakt door de kwaliteitscoördinator in samenwerking met extern adviesbureau, voortgang wordt middels periodieke audits gevolgd en bewaakt. De performance wordt aan het einde van het jaar geëvalueerd alvorens nieuwe doelstellingen voor de volgende periode worden vastgesteld.