Verpakkingenbelasting 2013 - wie komt er voor in aanmerking?

Vanaf 1 januari 2013 definitief zal de verpakkingenbelasting worden afgeschaft. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het verpakkende bedrijfsleven hebben eerder dit jaar een overeenkomst getekend waarmee producenten, importeurs en verkopers van verpakte producten garanderen dat zij de komende 10 jaar de kosten voor inzameling en hergebruik van kunststof verpakkingsmateriaal betalen.

Wat is de verpakkingenbelasting?

De verpakkingenbelasting is een belasting op verpakkingsmateriaal. Elke ondernemer (producent of importeur) die meer dan 50.000 kilo verpakte producten verkoopt, betaalt deze belasting. De verpakkingenbelasting is ingevoerd om de hoeveelheid verpakkingen terug te dringen en het gebruik van milieuvriendelijke verpakkingsmaterialen te stimuleren. De verpakkingenbelasting wordt afgeschaft per 1 januari 2013.

verpakkingenbelasting

Wanneer verpakkingenbelasting?

De verpakkingenbelasting is verplicht in de volgende situaties:

- U bent producent of importeur en u brengt verpakte producten voor de 1e keer in Nederland op de markt.
- U bent ondernemer (afnemer) die de (lege) verpakking samen met een product voor de 1e keer in Nederland op de markt brengt.
- U bent importeur die de verpakkingen direct na binnenkomst in Nederland van de producten verwijdert en afvoert, of u laat dit doen.

Verpakkingenbelasting doorberekend aan consument

Ondernemers kunnen de verpakkingenbelasting doorberekenen in de prijs van het product. Dit is niet verplicht. Hoeveel duurder het product hierdoor is valt niet aan te geven. Voor verschillende materialen gelden verschillende tarieven.

Het belastingtarief voor verpakkingen hangt af van het soort verpakkingsmateriaal. Hoe slechter voor het milieu, des te hoger het tarief. Met ingang van 1 januari 2012 zijn de tarieven van de verpakkingenbelasting aangepast.

Afvalfonds en afvalstoffenheffing

De opbrengsten van de verpakkingenbelasting gaan naar het Afvalfonds. Uit dat fonds krijgen gemeenten de kosten vergoed voor de gescheiden inzameling en recycling van verpakkingsafval, zoals plastic en glas. Ook houden gemeenten rekening met betalingen uit het Afvalfonds, wanneer zij de afvalstoffenheffing vaststellen.

Besluit beheer verpakkingen papier en karton

Producenten waren al verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van verpakkingen. Dit is vastgelegd in het Besluit beheer verpakkingen papier en karton en in het Landelijk Afvalbeheerplan 2.

Bron: Rijksoverheid

Meer informatie: Belastingdienst