Weg van de Toekomst geopend

In logistiek opzicht is Oss er weer een flinke stap op vooruit gegaan. Op zondag 8 september j.l. is namelijk de Weg van de Toekomst officieel geopend. De weg - N329 genaamd - heeft de ambitie om als voorbeeld te worden gezien van duurzaamheid en zichtbare vernieuwing.

De N329 Weg van de Toekomst is een initiatief van gemeente Oss en de provincie Noord-Brabant. Het energieverbruik van de weg wordt bijna gehalveerd door onder meer  ledverlichting te gebruiken en het dimmen van de verlichting. Alle resterende energie, die nodig is voor bijvoorbeeld verkeerslichten en pompen, wordt met zonne-energie opgewekt.  

Hiermee heeft het project ook onlangs nog de de HIER Energie Nul Prijs gewonnen. De HIER Energie Nul Prijs is een jaarlijkse competitie die duurzame innovatie in de grond-, weg- en waterbouw bevordert. De deelnemende projecten zijn zeer energiezuinig en wekken de resterende energie zelf op middels duurzame energiebronnen die een integraal onderdeel van het plan vormen. Deze projecten zijn hard nodig voor de transitie naar een duurzame energievoorziening en de lange termijn doelstellingen van het internationale klimaatbeleid. De HIER Energie Nul Prijs is een initiatief van NL Ingenieurs en het HIER Klimaatbureau.

Ook heeft het project de DUBO-Award gewonnen. Dat is de prijs voor het meest duurzame project in Nederland.

Weg van de Toekomst

Vier jaar geleden is begonnen met het vergaren van duurzame en innovatieve ideeën. De inzichten die het uiteindelijk ook gehaald hebbenn zijn nu zichtbaar op of naast de weg. De Weg van de toekomst is een unieke weg in Nederland. Dit geldt voor zowel de toegepaste techniek, als voor de manier waarop wordt samengewerkt met de scholen, ondernemers en inwoners.

De Weg van de Toekomst is CO2-neutraal gebouwd. Tijdens de bouw is de CO2 uitstoot zo veel mogelijk beperkt door in te kopen bij bedrijven die groen produceren en dichtbij het werk zitten. De overblijvende CO2 uitstoot is gecompenseerd door bedrijven langs de N329 van grijze energie op groene energie over te laten gaan. Tijdens de aanleg van de 6,5 kilometer lange N329 is de CO2-uitstoot zoveel mogelijk beperkt. De Weg van de Toekomst is daarnaast energieneutraal in gebruik. Door onder meer het gebruik van led-verlichting en het dimmen van de lichten, is het energieverbruik bijna de helft lager dan bij andere wegen. De rest van de benodigde energie wordt opgewekt met duurzame energiebronnen.

Om duurzaamheid te stimuleren maakt de provincie Noord-Brabant bij grote infrastructuurprojecten steeds vaker gebruik van de CO2-Prestatieladder.

Meer informatie op:

- Weg Van de Toekomst

- HIER Energie Nul Prijs

- DUBO-Award