• /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /

Welk draagvermogen is voor mij van toepassing

Bij het bepalen van de draagvermogens is uitgegaan van een scenario met bijbehorende norm; in dit geval EN 15512. Het kan echter zijn dat in uw situatie andere normen gelden waardoor een ander draagvermogen gehanteerd dient te worden. In de onderstaande tabel kunt u zien welke normen op uw situatie van toepassing zijn. Wilt u meer weten over de totstandkoming van deze normen? Lees meer hierover op toelichting draagvermogens palletstellingen.

Land van installatie Aantal personen werkzaam in ruimte Truck geleiding Publiek toegankelijk Toe te passen norm Factor op het draagvermogen (load factor)
EU ≥ 5 n.v.t. Ja EN 15512:2020 + RC2 1.54 (1.10 x 1.40)
EU (chemische opslag) > 50 Nee Ja EN 15512:2020 + RC3 1.61 (1.4 x 1.15)

Vervolgens kunt u aan de hand van de voor u geldende norm, het draagvermogen van de secties en de liggers bepalen.

Draagvermogen frame (in kg)

Frame type EN 15512:2020 + RC2 EN 15512:2020 + RC3
XS20 8.880 7.850
M10 12.340 10.060
L3 14.780 12.270
Technische uitgangspunten

De genoemde draagvermogens gelden bij:

 • Minimaal 2 liggerlagen
 • Vakafstand max 1.500 mm
 • 100% vollast
 • Vloertype beton min C20/25, Boordiepte 85 mm
 • Minimaal 3 aaneengesloten secties
 • Veiligheidsfactor 1.54 RC2 (conform NEN-EN 15512:2020)
 • Risico factoren verificatie methode ≤1 (conform TNO 2021 R10645*)
 • Windbelasting normale warehouse condities (laaddocks, gevelopening ≤10%)
 • Veiligheidsafstanden conform NEN-EN15620:2020

Toepasbare liggertypes:

 • M08051 / 1850
 • M11051 / 1850
 • M11051 / 2700
 • M15051 / 2700
 • 1451 / 2700
 • 1451 / 3300
 • 1451 / 3600

Draagvermogen liggers (in kg / per set van 2 liggers - gelijkmatig verdeeld)

Ligger type Lengte (mm) Draagvermogen conform EN 15512:2020 + RC2 Draagvermogen conform EN 15512:2020 + RC3
M08051 1.850 1.750 1.670
M11051 1.850 2.530 2.420
M11051 2.700 1.830 1.750
M15051 2.700 2.840 2.710
1451 2.700 3.680 3.520
1451 3.300 3.010 2.880
1451 3.600 2.860 2.740
1651 3.600 3.410 3.260

Pas hier de risicofactoren verificatie methode toe voor uw specifieke situatie.

Wilt u meer weten over de totstandkoming van de normen? Lees meer hierover op toelichting draagvermogens palletstellingen.

Back to top