• /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /

Privacyverklaring Begra Magazijninrichting B.V.

Begra Magazijninrichting B.V. (hierna: Begra) is een bedrijf dat elke vorm van magaziininrichting levert.

Begra biedt haar klanten en partners expertise in dit vakgebied. Aangezien Begra ook persoonsgegevens verwerkt heeft zij deze Privacyverklaring opgesteld om aan u kenbaar te
maken welke persoonsgegevens Begra verzamelt en voor welke doeleinden. Ook wijst Begra u met deze Privacyverklaring op de rechten, verplichtingen, risico’s en waarborgen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

1. Contactgegevens

Begra Magazijninrichting B.V.
IJsselstraat 9-13 5347 KG Oss
Telefoon: 085 273 52 09
E-mail:info@begra.nl. 
BTW: NL818038524B01 
Kvk: 17207142
 
Website van Begra: https://www.begra.nl/
 
Vragen op het gebied van privacy kun u stellen via e-mail: info@begra.nl

2. Soorten gegevens die worden verzameld

Begra verwerkt persoonsgegevens als zij werknemers te werk stelt op de verschillende opdrachten en haar diensten aanbiedt. 

A. Contact/bestelling

Via de website van Begra bestaat de mogelijkheid om contact op te nemen om vragen te stellen.
 
Begra vraagt in dat geval de volgende gegevens:

 • Naam
 • Bedrijf
 • E-mail
 • Contactpersoon
 • Telefoon
 • Onderwerp vraag
 • Toelichting vraag

Bij het bezoek aan onze website bewaren wij alle informatie die u verstrekt bij het aanmaken van een account, het plaatsen van een bestelling, een informatie-aanvraag, het opvragen van een offerte, het aanbieden van artikelen of het plaatsen van een klantbeoordeling.

B. Websitebezoek/het verbeteren van de website

Begra maakt voor het verbeteren van haar website gebruik van Google Analytics. Hierbij worden de volgende gegevens verzameld:

 • Pagina’s die u bezoekt
 • Het aantal bezoekers op de website
 • Duur van het websitebezoek

Voor u is het van belang om te weten dat deze gegevens anoniem blijven en niet gebonden zijn aan uw persoonlijke gegevens.

C. Inschrijving / Sollicitatie

Als u zich inschrijft of solliciteert op een functie verzamelen wij (mogelijk) de volgende persoonsgegevens:

 • NAW gegevens;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum en geboorteplaats;
 • CV, inclusief werkervaring en opleiding;
 • Diploma’s en certificaten;
 • Kopie paspoort/ID (bij in dienstneming);
 • Burger service nummer;
 • Nationaliteit en taal;
 • Pasfoto;
 • Beschikbaarheidsgegevens;
D. Nieuwsbrief

Begra verwerkt persoonsgegevens om nieuwsbrieven te kunnen verzenden. De e-mailadressen voegt Begra alleen met expliciete toestemming toe aan een adressenlijst voor nieuwsbrieven. U 
kunt op ieder moment de toestemming voor het ontvangen van een nieuwsbrief of overige informatie intrekken. 
 
Begra verstuurt nieuwsbrieven om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen bij Begra en de markt waarin zij opereert.
 
Niet alle gegevens worden altijd gebruikt. Van belang hierbij is om te weten dat Begra niet altijd alle gegevens gebruikt. Welke gegevens worden gebruikt is afhankelijk van het doel waarvoor Begra de gegevens verwerkt. 
 
Begra verwerkt de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt. Als de verwerking van persoonsgegevens voor een ander doel
wordt gebruikt dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, vraagt Begra hiervoor expliciete toestemming.

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Begra verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens zoals etnische afkomst, ras, politieke opvattingen, geloofsovertuiging, vakbond lidmaatschap, geaardheid of strafrechtelijke gegevens. 
 
Begra verwerkt de persoonsgegevens die klanten, sollicitanten en websitebezoekers zelf aan Begra ter beschikking stellen.
 
Begra heeft niet de intentie om via de website of haar diensten gegevens te verzamelen over de websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Mocht u ervan overtuigd zijn dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@begra.nl., dan zullen wij deze informatie verwijderen. Indien wij persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar moeten verwerken, dan dient de persoon de voorwaarden van deze privacyverklaring met een ouder of voogd door te nemen om er zeker van te zijn dat deze worden begrepen en geaccepteerd.

4. Gegevensverwerking 

Via de diensten van Begra worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Onder deze verwerking wordt het volgende verstaan: al het gebruik van uw persoonsgegevens zoals het aanpassen, opslaan, doorsturen of verwijderen van deze gegevens.
 
Begra gebruikt de gegevens voor:

 • onze websites of sociale mediakanalen bezoekt of gebruikt;
 • relatiebeheer;
 • onze diensten koopt/afneemt;
 • verzendingen door de transporteur mogelijk te maken naar de juiste locatie en eventueel afgesproken tijd;
 • de opdracht uitvoeren;
 • inschrijft op onze nieuwsbrieven;
 • uw diensten aan ons verstrekt;
 • nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • contact opneemt met ons via het contactformulier of de receptie en u deelneemt aan onze zakelijke evenementen.

Begra verwerkt uw gegevens voornamelijk omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder deze verwerking, kan Begra de diensten niet verrichten. U moet hierbij bijvoorbeeld denken aan het telefonisch contact met u kunnen opnemen of het verzenden van een e-mail als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 
Ook kan Begra gegevens verwerken als hierbij een gerechtvaardigd belang is voor Begra zelf of een derde. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om bedrijfsbelangen. Begra zal in een dergelijk geval altijd een gedegen belangenafweging maken met uw privacybelang.

5. Bewaartermijnen

De gegevens die via Google Analytics worden verzameld zijn anoniem en kunnen daarom voor onbepaalde tijd worden bewaard.
 
Begra zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. De periode gedurende welke de persoonsgegevens worden opgeslagen, zal voor administratieve en financiële gegevens (inclusief persoonsgegevens) 7 jaar vanaf het moment van vastlegging zijn. Voor overige gegevens hanteert Begra een bewaartermijn van 5 jaar vanaf het moment van vastlegging. Indien het noodzakelijk is in het kader van de overeenkomst, bewaart Begra de gegevens langer.
 
Begra bewaart de gegevens van sollicitanten. Indien u geen toestemming hebt gegeven om de gegevens langer dan vier weken te bewaren, verwijdert Begra de gegeven vier weken na de sollicitatie. Als u toestemming geeft om de gegevens langer te bewaren, bewaart Begra de gegevens tot een jaar na de sollicitatie. Wij kunnen uw gegevens delen met bedrijven die u mogelijk willen inlenen of een arbeidsovereenkomst met u willen aangaan.

6. Ontvangers van persoonsgegevens

Voor het verwerken van persoonsgegevens maakt Begra gebruik van derde partijen die soms de beschikking krijgen over uw gegevens. Begra maakt afspraken met deze verwerkers voor de instructies en beveiligingsstandaarden die zij moeten hanteren. Dit legt Begra vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst.
 
Begra zal de gegevens niet doorgeven aan landen buiten de EU, tenzij Begra daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

7. Beveiliging van persoonsgegevens

Begra respecteert de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Begra doet haar uiterste best om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en neemt passende technische en organisatorische maatregelen die gelet op de stand van de techniek proberen te voorkomen iemand ongeoorloofd toegang tot de gegevens te geven, zodat gegevens geheim gehouden worden. Begra beveiligt haar gegevens onder andere door updates, virusscanners en overige beveiligingsmaatregelen. 
Begra.nl is beveiligd met een SSL certificaat. Dit is een bestand dat zorgt voor een betere beveiliging van gegevens tussen onze website en een internet browser (zoals Chrome of Internet
Explorer). Op die manier kunnen gegevens live gecodeerd bewaard worden waardoor deze veilig ingevoerd kunnen worden zonder tussenkomst van externe systemen die de gegevens willen
onderscheppen. Zo kunnen met name login- en betalingsgegevens zoals wachtwoorden, creditcardnummers en persoonsgegevens veilig gebruikt worden op websites die beveiligd zijn
met een SSL certificaat. Als Begra (sub-)verwerkers inschakelt, verplicht Begra deze om volgens dezelfde beveiligingsstandaarden met uw gegevens te werken.

8. Rechten voor u als betrokkene

U mag ons inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast kun u bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en verzoeken de persoonsgegevens over te dragen.
 
Ook kunt u te allen tijde ons een verzoek doen om een van voornoemde rechten uit te oefenen. E-mail dan naar info@begra.nl. Geef in uw e-mail zo duidelijk mogelijk aan op welke 
persoonsgegevens uw verzoek ziet en van welk recht u gebruik wenst te maken. Begra probeert binnen een termijn van 4 weken te reageren.

9. Klacht

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10.Wijzigingen

Begra behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook eenzijdig aan te passen of te wijzigen.

Cookiebeleid van Begra Magazijninrichting

Begra.nl maakt gebruik van cookies op haar website. Cookies zijn onder andere nodig om onze shop goed te laten werken en gebruiksvriendelijker te maken voor u. Omdat wij uw privacy willen waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van uw bezoek(en) aan onze webshop willen verbeteren, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe en waarom wij cookies gebruiken. Hieronder geven we u zoveel mogelijk informatie over het gebruik van cookies.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer u onze website bezoekt.

Waarom gebruiken wij cookies?
 • om informatiesessies te registreren, zoals informatie over de bezochte pagina’s op onze website of wat u toevoegt aan uw winkelwagen.
 • om uw vroegere activiteiten op de site te registreren, zodat we u bij een volgende bezoek op onze website beter kunnen helpen.
Cookies welke wij gebruiken

1. Analytische cookies

Dit zijn cookies die meten en analyseren hoe u onze shop gebruikt en wat we kunnen veranderen om uw ervaring te verbeteren. Zo wordt bijvoorbeeld gemeten hoeveel bezoekers en klanten gebruik maken van onze website en welke onderdelen het interessantst zijn voor onze bezoekers. Hiervoor gebruiken wij Google Analytics. Opmerking in deze: de statistieken en rapportages zijn niet te herleiden naar individuen.

2. Advertentiecookies

Begra Magazijninrichting plaatst ook advertenties op andere websites en in andere apps. Om deze zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij uw interesses verzamelen we gegevens van uw bezoek op onze website om een beeld te krijgen van mogelijke interesses. Tevens kunnen we met deze cookies bijhouden welke advertenties u al heeft gezien, om te voorkomen dat u niet steeds dezelfde banners te zien krijgt.

Google Analytics

Voor de cookies die Google Analytics plaatst en de mogelijke gegevens die zij hiermee verzamelt, verwijzen wij u naar de verklaringen van Google op hun eigen website. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen: Begra Magazijninrichting heeft daar geen invloed op.

Wilt u geen cookies?

U kunt altijd uw instellingen aanpassen of zelf cookies verwijderen. Als u cookies uitschakelt kunt u bepaalde functies van onze site niet meer gebruiken en werkt de website mogelijk minder goed.

Contact met ons opnemen in verband met ons privacybeleid

Als u wilt reageren op ons privacybeleid, dan kunt u contact met ons opnemen.

Per email: info@begra.nl
Per telefoon (Nederland): +31 (0) 412 667 650 
Per telefoon (Belgie): +32 (0) 3 808 25 14
Per fax: NL +31 (0) 412 638 707 
Per brief:
T.a.v. Begra Magazijninrichting
IJsselstraat 9-13
5347 KG Oss 
Nederland

Over communicatie per e-mail

Als u ons via het web uw e-mailadres meedeelt, kunt u van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten en diensten. Als u in de toekomst geen e-mails meer wilt ontvangen van Begra Magazijninrichting, dan kunt u contact met ons opnemen middels bovenstaande contactgegevens.

Over communicatie per post

Als u ons via het web uw postadres meedeelt wordt dit alleen gebruikt om uw bestellingen op een correcte manier af te handelen. Uw postadres zal op geen enkele wijze gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Over communicatie per telefoon

Het is mogelijk dat u ons in het kader van een bestelling uw telefoonnummer meedeelt via het web. Begra Magazijninrichting neemt alleen telefonisch contact met u op als dit echt nodig is, bijvoorbeeld om u te informeren over uw bestellingen. In geval van een levering zal alleen de betreffende transporteur gebruik maken van uw gegevens, teneinde uw verzending op de opgegeven locatie en een eventueel afgesproken tijdstip, af te leveren.

Indien we u gegevens voor nieuwe doeleinden gebruiken die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid zullen we u dat altijd eerst kenbaar maken. Zo houden we u op de hoogte van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens. Zo heeft u ook altijd de mogelijkheid om uw deelname te weigeren.

Op verzoek bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van u bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wilt aanpassen of laten verwijderen, neem dan contact met ons op via de hierboven vermelde adressen.

Als u vindt dat onze website niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met Begra Magazijninrichting zelf op het hierboven vermelde adres.

Algemene Voorwaarden

Op deze pagina kun u de Algemene Voorwaarden van Begra Magazijninrichting lezen.

Disclaimer

Begra Magazijninrichting hanteert duidelijke algemene voorwaarden. Tijdens het bezoeken van onze website is een disclaimer van toepassing.

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar info@begra.nl.

Cookies zelf verwijderen, instellingen aanpassen

Wilt u (bepaalde) cookies niet toestaan of deze verwijderen? Hieronder leggen we uit hoe u dat regelt in welke browser. De instructies die we geven kunnen veranderen bij een update of nieuwe versie van uw browser. Kijk daarom ook altijd bij de instellingen of ‘Help’ tekst in uw browser.

Goed om te weten

Als u cookies uitschakelt werkt onze shop mogelijk minder goed. Het kan zijn dat u bepaalde functies van onze site niet meer kunt gebruiken. Let op: ook als u cookies uitschakelt blijft u advertenties buiten onze site zien. Deze zijn alleen niet meer relevant voor u en worden vaker herhaald. Verwijdert u alle cookies in uw browser, dan word u automatisch overal uitgelogd (dus ook bij andere websites die u gebruikt).

Op desktop, In Chrome

Ga in het menu naar Browsegegevens wissen, selecteer een periode en vink ‘Cookies en andere sitegegevens’ aan. Klik op ‘Browsegegevens wissen’.

In Internet Explorer

Ga naar Extra > Internetopties > Algemeen. Klik bij Browsegegevens op ‘Verwijderen’, vink ‘Cookies en websitegegevens aan’ en klik op ‘Verwijderen’. Ook kun u hier kiezen voor ‘Gegevens van favoriete websites behouden’.

In Firefox

Ga naar Voorkeuren > Privacy. Klik op ‘Verwijder individuele cookies’ > ‘Verwijder alles’ (of selecteer welke cookies u wilt verwijderen). U kunt hier ook kiezen of u alleen functionele cookies wilt toestaan of alle cookies wilt tegenhouden. Dit kan via zogenaamde blokkeerlijsten.

In Safari

Ga naar Voorkeuren > Privacy. Kies daar wat u met de cookies wilt doen of klik op ‘Verwijder alle websitegegevens’.

Gebruikt u een andere browser? Ga dan naar de instellingen van uw browser om uw cookie-instellingen aan te passen.

Op mobiele apparaten
In de standaardbrowser van u Android telefoon/tablet

Open uw browser en tik op de drie puntjes rechtsboven in uw scherm. Ga naar Instellingen > Privacy. Hier kunt u ‘Cookies accepteren’ aan- en uitzetten.

In de standaardbrowser (Safari) van u iPhone/iPad

Ga op uw iPhone naar Instellingen > Safari. Hier kunt u uw cookies verwijderen en cookies in de toekomst blokkeren. ‘Cookies blokkeren’ kunt u altijd aan- en uitzetten.

Gebruikt u een andere browser op u telefoon of tablet/iPad? Ga dan naar de instellingen van uw browser om u cookie-instellingen aan te passen. In onze app kunt u geen cookie-instellingen aanpassen. Wilt u de cookies in één keer van uw telefoon of tablet verwijderen, dan kunt u dit via de instellingen van u telefoon of tablet regelen.

Back to top