• /
  • /
  • /
  • /
  • /
  • /

Europees Sociaal Fonds

Begra Magazijninrichting B.V. heeft afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt. Om deze groei op te vangen willen we daarom meer aandacht geven aan ons personeelsbeleid.

Begra wordt ondersteund door Europa

Het Europees Sociaal Fonds geeft ons de mogelijkheid om door middel van een subsidie een externe adviseur in te schakelen om het personeelsbeleid te optimaliseren. Hieronder wordt met name verstaan het productief, gemotiveerd en gezond houden van medewerkers en om het personeel in staat te stellen zich tot hun pensionering te blijven ontwikkelen.

Begra maakt graag gebruik van deze mogelijkheid om zo de medewerkers de mogelijkheid te geven zichzelf te laten ontwikkelen en zich kunnen blijven aanpassen aan de veranderende vraag van de arbeidsmarkt.

Wat is Het Europees Sociaal Fonds?

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is het belangrijkste financiële instrument van de Europese Unie voor de ondersteuning van werkgelegenheid in de lidstaten en het stimuleren van economische en sociale samenhang. De uitgaven van het ESF bedragen ongeveer 10% van het totale budget van de EU.

Het ESF is een van de Structuurfondsen van de EU, bestemd voor het verbeteren van de sociale samenhang en economische welvaart in alle regio’s van de Unie. De Structuurfondsen zijn herverdelende financiële instrumenten die de samenhang binnen Europa ondersteunen door uitgaven te concentreren op minder ontwikkelde regio’s. Het belangrijkste doel van de ESF-uitgaven is het ondersteunen van het scheppen van meer en betere banen in de EU. Het ESF doet dit door medefinanciering van nationale, regionale en plaatselijke projecten die zorgen voor een verbetering van het werkgelegenheidsniveau, de kwaliteit van banen en integratie op de arbeidsmarkt in de lidstaten en de regio’s.

Back to top