• /
  • /
  • /
  • /
  • /
  • /

'A business that makes nothing but money is a poor kind of business' - Henry Ford

In het kader van maatschappelijke verantwoording vinden we het belangrijk een steentje bij te dragen sponsort Begra onderstaande goede doelen..

Vertegenwoordigd u een goed doel en wilt u in aanmerking komen dan kunt u dit per email laten blijken. In december maken we elk jaar een selectie voor het aankomende jaar.

plan voor de toekomst van een kind

Plan Nederland

Plan staat voor een wereld waarin alle meisjes en jongens zich volledig kunnen ontwikkelen en waarin meisjes gelijke rechten hebben en dezelfde kansen krijgen; een wereld die de rechten en waardigheid van volwassenen en kinderen respecteert.

Plan Nederland is lid van Plan International, een internationale, humanitaire, kindgerichte ontwikkelingsorganisatie zonder politieke, godsdienstige of commerciële doelstellingen. Plan werkt in vaak moeilijke en complexe omstandigheden aan blijvende verbeteringen in de levenssituatie van kinderen en hun familie in ontwikkelingslanden. Plan doet dit door middel van kindgerichte gemeenschapsprojecten in 48 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Plan zet zich wereldwijd in voor de rechten van kinderen en betere naleving van het VN-verdrag voor de Rechten van het Kind.

http://www.plannederland.nl

oxfam novib

Oxfam Novib

Een wereld waarin iedereen voldoende te eten heeft, mensen niet worden uitgebuit, elk kind naar school kan. Iedereen moet een zelfstandig bestaan zonder armoede kunnen opbouwen. Daar zetten wij ons voor in.

Armoede en onrecht hebben vaak te maken met oneerlijke economische, sociale en politieke verhoudingen. Veelomvattende problemen die wij, als Oxfam Novib, alleen de wereld niet uit kunnen

helpen. Daarom maken we deel uit van Oxfam International en werken we samen met tal van lokale en andere organisaties. Want samen staan we sterk in de strijd tegen armoede.
http://www.oxfamnovib.nl

unicef

Unicef

Niets geeft meer voldoening dan alle kinderen geven waar ze recht op hebben. UNICEF helpt kinderen over de hele wereld bij het overwinnen van armoede, ziekte, geweld en discriminatie. Miljoenen kinderen gaan dankzij UNICEF naar school. Talloze kinderen worden ingeënt tegen dodelijke ziektes als mazelen en krijgen goede voeding. UNICEF werkt hard aan de bestrijding van de aidsepidemie en helpt kinderen die er het slachtoffer van zijn geworden. Waar een noodsituatie heerst, zijn wij. UNICEF is bij rampen en oorlogen direct ter plaatse en zorgt ervoor dat kinderen en hun families kunnen overleven. Kinderen die er alleen voor staan, krijgen van UNICEF bescherming tegen geweld, misbruik en uitbuiting.
http://www.unicef.nl

hart voor lith

Hart voor Lith

Iedereen die een hartstilstand krijgt is gebaat bij snelle hulp. Hoe eerder er gereanimeerd en gedefibrilleerd wordt des te beter.

Omdat de gemiddelde aanrijtijd van de ambulance naar een ongeval in Lith aan de hoge kant is en in de toekomst alleen maar hoger wordt is de overlevingskans binnen de nu nog gemeente Lith bij een Hartaanval goed te verbeteren. Door een snel en juist gebruik van de AED (automatische externe defibrillator) en een goede snelle reanimatie is de overlevingskans te verviervoudigen. Om voldoende AED’s in de dorpen van de gemeente Lith te kunnen hangen is natuurlijk geld nodig.

Vanuit de EHBO “ steeds paraat” (de vereniging van onze gemeente) is een stichting gestart die als doel heeft de overlevingskans bij een hartaanval binnen de dorpen van de gemeente Lith aanzienlijk te verbeteren.
http://www.hartvoorlith.nl

Back to top