• /
  • /
  • /
  • /
  • /
  • /

CE-markering volgens NEN-EN 1090 certificering

Sinds 2017 is /magazijnstellingen/hygienische-opslag succesvol gecertificeerd voor de NEN-EN 1090-1, en daarmee voor CE-markering onder de EU Verordening bouwproducten nr. 305/2011. Hierdoor zijn wij in staat om - conform deze nieuwe norm - onze producten en diensten bij u aan te bieden. EN 1090-1 omschrijft eisen voor het vaststellen van conformiteit van constructieve onderdelen van aluminium of staal. Deze norm draait in feite om de eisen omtrent CE-markering. Tevens zorgt het NEN-EN 1090 kwaliteitssysteem voor een stuk traceerbaarheid van uw ingekochte materialen en zijn een garantie van kwaliteit naar de afnemer.

Door deze certificering kan Begra materialen en eventuele bewerkingen leveren ten behoeve van staalconstructies in verschillende kwaliteitssoorten. Tevens zijn materialen volledig traceerbaar in zowel handelslengtes als bewerkt materiaal.

CE-markering

CE is geen keurmerk of certificaat, maar een verklaring van de fabrikant dat de producten voldoen aan alle constructieve eisen die in de relevante productnorm(en) gesteld worden. Een CE-markering geeft aan dat alle producten die door de fabrikant worden gemaakt voldoen aan alle constructieve eisen die in de voor het bedrijfsproces relevante normen zijn vastgelegd. De relevante normen voor de staalconstructie en de aluminium constructie zijn vastgelegd in de NEN-EN 1090.

Wanneer is de CE markering verplicht onder NEN-EN 1090-1?

Alleen onderdelen die binnen de definitie en werksfeer vallen van de EN 1090-1 worden verplicht gesteld om de CE markering te dragen en de desbetreffende overeenstemmingsbeoordelingsprocedure te volgen. Omdat er in de markt veel onduidelijkheid bestond over de toepassing van vele onderdelen heeft de Europese Commissie een lijst gepubliceerd waarop verduidelijkt word welke producten niet binnen de EN 1090-1 vallen. Deze lijst is hier te vinden.

In offertes, opdrachtbevestigingen en facturen zal Begra duidelijk met de klanten communiceren welke executieklasse het betreft, zoals door de klant opgegeven. Wanneer door de klant geen executieklasse is gespecificeerd in de aanvraag of opdracht, gaat Begra standaard uit van executieklasse 2.

Meer info op Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Back to top