• /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /

ISO 9001 certificering

Om de professionaliteit nog verder te verbeteren, is Begra Magazijninrichting BV vanaf november 2012 officieel gecertificeerd. Het betreft de certificering ISO 9001 opgesteld door 'de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO)' die de normen vaststelt.

Waarom juist deze certificeringen?

ISO 9001

ISO9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. De norm legt de nadruk op klanttevredenheid en de daaruit voortkomende kwaliteitszorg en continue verbetering. De bedoeling van deze norm is niet om uniformiteit van kwaliteitssystemen af te dwingen. ISO9001 kan gebruikt worden om te beoordelen of een organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf.Een minder formele omschrijving van ISO 9001 die wel eens gehanteerd wordt is:

 • Zeg wat je doet
 • Doe wat je zegt
 • Bewijs het

Wat houdt dit in voor Begra Magazijninrichting BV?

ISO 9001:2015

Bij het woord kwaliteit moet in eerste instantie worden gedacht aan de kwaliteit van de procesbeheersing binnen ons bedrijf. Dit heeft uiteraard ook positieve consequenties voor de kwaliteit van zowel onze eindproducten als diensten.Doel is om met ISO 9001 de diverse primaire en secundaire processen die moeten leiden tot het beoogde eindproduct of dienst, worden omschreven en beheersbaar te maken. De betrokken processtromen worden hiertoe in kaart gebracht en de wijze waarop ieder zijn of haar taak dient te vervullen, wordt in deze processen vastgelegd. Kortom; wat doen we en wie doet wat. Hiermee wordt de effectiviteit en efficiency binnen onze organisatie verbeterd. Daarnaast worden - door het inzicht in en afbakening van (contractuele) afspraken - vele risico’s beperkt en/of voorkomen. Belangrijke aspecten zijn daarnaast onder andere:

 • Continu meten, analyseren en verbeteren
 • Processen binnen het bedrijf in kaart brengen
 • Meten klanttevredenheid
 • Uitvoeren van interne audits
 • Houden van directiebeoordeling
 • Beschikbaar stellen en onderhouden van middelen en medewerkers.
ISO certificering is behaald in samenwerking met:

Van Mun Advies

Hèt adviesbureau en opleidingsinstituut met betrekking tot kwaliteit, arbo (veiligheid en gezondheid) en milieu.

Meer informatie op:

Internationale Organisatie voor Standaardisatie

NCKBV

Back to top