• /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /

Magazijnkeuring en inspecties

Zijn mijn stellingen veilig ?
Magazijnstellingen kunnen complexe constructies zijn, die vele risico's met zich dragen. Het is dan ook zeer belangrijk dat u bij uw beslissing tot aanschaf vooraf stil staat bij de navolgende zaken:

 • zijn de stellingcomponenten deugdelijk gefabriceerd
 • is de totale configuratie goed en veilig berekend
 • zijn of worden de stellingen goed gemonteerd.

Zelfs na grondige voorzorgsmatregelen om bijvoorbeeld aanrijdschades en te zware belastingen te voorkomen, kunnen zaken de kop op steken als het doorbuigen van liggers en inhaakconstructies, blijvende vervormingen van staanders, liggers en legborden of scheefstand van staanders.

magazijnkeuring

Normen ?

In Nederland kennen wij de NEN-normen, in dit geval NEN 5051, 5052 en 5053. Dit zijn richtlijnen waarin de wettelijke eisen staan waaraan een magazijnstelling moet voldoen. U kunt aan de leverancier een schriftelijke verklaring vragen waarin is vastgelegd dat de NEN-normen van toepassing zijn, ook wanneer het een buitenlands fabrikaat betreft. Het mag duidelijk zijn dat bij de overweging tot aanschaf van gebruikte materialen dit alles ook niet uit het oog verloren mag worden.

Onderstaande gegevens zijn gepubliceerd in Transport & Opslag No 8 augustus 2005
Het classificatiesysteem dat de Europese richtlijn FEM 10.2.04 hanteert voor aanrijdschades is het volgende:

 • Bij groen is er relatief weinig risico op instorting en mag er nog worden doorgewerkt
 • Bij oranje betekent het dat er zo snel mogelijk actie moet worden ondernomen, maar dat er nog wel mag worden gewerkt
 • Bij rood betekent het dat er onmiddellijk de stelling moet worden ontruimt en dat deze gerepareerd moet worden, omdat er instortingsgevaar dreigt

Classificatie schade aan stellingen volgens FEM 10.2.04

  Groen Oranje Rood
Diepterichting < 3 mm 3 to 6 mm > 6 mm
Langsrichting < 5 mm 5 tot 10 mm > 10 mm
Boorschoor < 10 mm 10 tot 20 mm > 20 mm

En verder ?
Dat is prima bij aanschaf, maar om er zeker van te zijn dat uw magazijnstellingen ook na in gebruikname veilig blijven, is in de Arbo wetgeving vastgelegd dat er 3 soorten veiligheids- keuringen verplicht zijn, te weten:

 • na installatie (in gebruikname) c.q. verplaatsing
 • na een ernstige schade
 • periodiek (in de gebruiksfase)

Keuringen en VCA
Begra heeft vele jaren ervaring in magazijnstellingen en kan voor u deze veiligheidskeur uitvoeren. Montages & demontages en reparaties worden vervolgens uitgevoerd door VCA gecertificeerde monteurs.
Meer ?
Wij hebben kort voor u samengevat wat er komt kijken bij een goede en veilige inrichting van een magazijn. U moet weten wat mag en moet en wat u daarbij mag (moet) verlangen van een leverancier. Wilt u hierover meer informatie, neem dan gerust contact met ons op voor een goed advies.

Back to top