• /
  • /
  • /
  • /
  • /
  • /

Multifunctioneel magazijn voor IP Zanten

IP Zanten was hard toe aan een nieuw magazijn. En daarvoor had de leverancier van industriële componenten en bijbehorende diensten een plan. Een plan in de vorm van een globaal vlekkenplan - ofwel een voorlopige, ruwe indeling van het magazijn. Daarbij had ze ook alvast een analyse gemaakt van het verwachte aantal te verwerken orders voor de toekomst. Met dit plan werd Begra benaderd die deze uitdaging uiteraard graag aanging.

Om een goed beeld te krijgen gingen we eerst op locatie de bestaande situatie bekijken. Wat is er fysiek aanwezig en hoe wordt er gewerkt. Met deze informatie werd er vervolgens een eerste ontwerp opgesteld waarna IP Zanten bij Begra werd uitgenodigd om een aantal producten te bekijken en in samenspraak de juiste oplossingen te kiezen voor de vele verschillende processen in het magazijn, zoals de ontvangst van inkomende goederen, het orderpicken, de opslag van gevaarlijke stoffen, het verpakken van orders, de afwikkeling van uitgaande goederen en de ontvangst van klanten.

Tenslotte kwamen er diverse soorten magazijnstellingen en hulpmiddelen uit de koker om elk proces zo soepel mogelijk te laten verlopen en onderling op elkaar af te stemmen. We konden aan de slag. In de basis was de keuze voor het orderpicken gevallen op grootvakstellingen. Voor de opslag en het picken van kleinere orders bleken palletstellingen de juiste keuze en speciaal voor langgoed opslag werden er speciale draagarmstellingen in het magazijn opgesteld. Uiteindelijk kon IP Zanten het nieuwe magazijn volgens planning afgelopen 2 september jl. in gebruik nemen. De inrichting van het magazijn vond plaats tijdens de afbouwfase van de nieuwbouw van het pand, waardoor de gehele verhuizing geen vertraging met zich meebracht.

IP Zanten IP Zanten
IP Zanten IP Zanten
IP Zanten IP Zanten

Enkele wetenswaardigheden

  • Het magazijn is volledig ingericht op basis van afzonderlijke gebieden met verschillende functies.
  • Om het proces van inkomende en uitgaande goederen te ondersteunen zijn gebieden ingericht met speciaal op maat ontworpen inpaktafels met daaraan verbonden rollenbanen. Naast dat deze rollenbanen arbeid verlichtend voor de werknemers zijn, kunnen ze ook als een soort van buffer worden gebruikt om diverse orders tijdelijk op weg te kunnen zetten.
  • Er is veel aandacht besteed aan een volledig uniforme uitstraling in het magazijn. Zowel de palletstellingen als de grootvak orderpick-stellingen zijn van materialen met identieke uitstraling. Zelfs de maatwerk balie is vervaardigd uit stellingmateriaal met dezelfde uitstraling als de overige inrichting.
  • De vraag werd gesteld of Begra een oplossing kon bedenken voor het gebied wat gereserveerd was voor klantenontvangst. Hiervoor is er een speciale, op maat ontworpen balie geplaatst. Om de klantenontvangst te scheiden van de rest van het magazijn is er gaasleuningwerk geplaatst voorzien van een deur voor toegang van het personeel.
  • Ook omdat IP Zanten veel kleine en heel specifieke onderdelen in het assortiment heeft is er een speciale toolpanelstand in de klantenontvangstruimte geplaatst alwaar klanten het assortiment kleinere onderdelen in één overzichtelijk kan bekijken. Dit maakt het klanten eenvoudiger om de gewenste onderdelen te kiezen.

Links

Back to top